Meeting room - CZ

   Obsluha videokonferenčního zařízení Yealink

 

   For English version click here

 

1. Zapněte televizi pomocí dálkového
ovladače

2. Na televizi zvolte vstup HDMI 2 (tlačítko
INPUT na dálkovém ovladači -> HDMI 2

     

3. Pro připojení ke schůzce jsou 2 možnosti:

a. Naplánovaná schůzka – stačí
stisknout tlačítko Join na
dotykovém ovládacím panelu

b. Neplánovaná schůzka – stiskněte tlačítko
New Meeting na dotykovém ovládacím
panelu a následující obrazovce vyberte
účastníky, které chcete na schůzku přizvat

4. Během schůzky můžete na dotykovém ovládacím
panelu ovládat následující prvky:

A. Zapnout/Vypnout kameru
B. Zapnout/Vypnout mikrofony
C. Zapnout/Vypnout sdílení
obrazovky
D. Více možností (ovládání pohybu
kamery)
E. Zvednout ruku
F. Ovládání hlasitosti
G. Ukončit hovor

5. Pro ovládání pohybu kamery lze využít následující
možnosti:

a. Přiložený dálkový ovladač

b. Dotykový ovládací panel – během
hovoru zvolte Více možností (3 tečky)
a poté Room Control

Na následující obrazovce máte
možnost manuálně ovládat kameru či
případně zvolit jedno
z předpřipravených možností

Pro zapnutí/vypnutí automatického
natáčení kamery (Auto-framing)
stiskněte ozubené kolečko vpravo
nahoře a tuto možnost
zapněte/vypněte

6. Pro sdílení obsahu obrazovky vašeho zařízení
během schůzky slouží kabel s koncovkou USBC/
HDMI umístěna na stole